“A Lo Locker” erabat konprometituta dago datu pertsonalak babesteko Espainiako eta Europako araudia betetzearekin, eta ezarritako betebeharrak osorik beteko direla bermatzen du, bai eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) (2016/679) eta Datuak Babesteari eta Eskubide digitalei buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (DBLO eta GDK) xedatutako segurtasun-neurriak ezarriko direla ere.
Araudi horiekin bat etorriz, jakinarazten dugu gure bloga erabiltzeko beharrezkoa izan daitekeela zenbait datu pertsonal ematea erregistratzeko edo harremanetan jartzeko formularioen bidez, edo e-mailak bidaliz, eta datu horiek tratatuko dituela tratamenduaren arduradun den “A Lo Locker”-rek, zeinaren datuak honako hauek baitira:

IFK: E02722353
Helbide soziala: de la Torre kalea 9, behea, 48005, Bilbo, Bizkaia
Telefonoa: 689571074
Emaila: Info@alolocker.com

Datu pertsonalak lortzea eta tratatzea
Datu pertsonal bat pertsona bati buruzko edozein informazio da: izena, helbide elektronikoa, telefonoa, IFZ/AIZ) Gainera, Erabiltzaile batek gure webgunea bisitatzen duenean, informazio jakin bat automatikoki biltegiratzen da arrazoi teknikoengatik, hala nola Interneteko sarbide-hornitzaileak esleitutako IP helbidea.
“A Lo Locker”-rek, tratamenduaren arduraduna den aldetik, bere webguneko erabiltzaileei egin daitezkeen datu pertsonalen bilketaren berri eman behar die, dela posta elektronikoaren bidez, dela webgunean sartutako formularioak betetzean.
Kontratatutako zerbitzua egiteko edo erabiltzaileak egindako informazio-eskaerari behar bezala erantzuteko behar diren datuak bakarrik lortuko dira. Jasotako datuak identifikaziozkoak dira, eta egindako jarduera gauzatu ahal izateko zentzuzko minimo bati dagozkio. Datuak ez dira inola ere erabiliko zertarako bildu diren ez bada.

Harremanetarako formularioak/helbide elektronikoa

Helburua: gure harremanetarako inprimakiaren bidez egindako informazio-eskaerari erantzutea.
Legitimazioa: erabiltzailearen baimena da tratamendu hau legitimatzen duen oinarri juridikoa, eta edozein unetan errebokatu ahal izango du.
Datuak lagatzea: datu pertsonalak Webenpresak kudeatutako zerbitzarien bidez tratatuko dira, eta tratamendu-eragiletzat hartuko dira.

Erregistroko/bezeroaren altako/kontratazioko inprimakiak
Helburuak:

Legitimazioa: tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa kontratu bat gauzatzea da.
Datuak lagatzea: “A Lo Locker”-rek ez dizkio zure datuak hirugarren bati lagako edo jakinaraziko, salbu eta legez aurreikusitako kasuetan edo zerbitzu bat emateak tratamendu-arduradun batekin kontratu-harremana izatea eskatzen duenean. Hala, erabiltzaileak onartzen du bildutako datu pertsonaletako batzuk tratamendu-arduradun horiei ematea (ordainketa-plataformak, kudeaketa-plataformak, bitartekariak, etab.), kontratatutako zerbitzu bat edo eskuratutako produktu bat benetan egiteko beharrezkoa denean. Erabiltzaileak onartzen du, halaber, zerbitzuak emanez gero, zerbitzu horiek, osorik edo zati batean, beste pertsona edo enpresa batzuei azpikontratatu ahal izatea. Pertsona edo enpresa horiek tratamendu-eragiletzat hartuko dira, eta haiekin dagokion konfidentzialtasun-kontratua hitzartu da, edo beren web-orrietan ezarritako pribatutasun-politikei atxiki zaie. Erabiltzaileak uko egin diezaioke datuak tratamendu-arduradunei lagatzeari, idatzizko eskaera eginez, aurretik aipatutako edozein bide erabilita.
Gainera, beharrezkoa den kasuetan, bezeroen datuak erakunde jakin batzuei laga ahal izango zaizkie, legezko betebehar bat betez: Espainiako Zerga Agentzia, banku-erakundeak, Lan Ikuskaritza, etab.

Adingabeak
Webgune hau 14 urtetik gorakoek bakarrik erabili ahal izango dute. Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoak eta Datuak Babesteko Lege Organikoak agintzen dutenaren arabera, 14 urtetik beherakoen kasuan, nahitaezkoa izango da gurasoen edo tutoreen adostasuna, haien datu pertsonalak tratatu ahal izateko.

Erabiltzaileen erregistroa
Erabiltzaileak dagokion inprimakiaren bidez erregistratzen duenean, biltzen dugun informazioak honako hauek biltzen ditu:

Gainera, erabiltzaileak baldintzak onartu beharko ditu. Pasahitzak erabiltzailearen gustukoak dira. Ez dira iraungitzen. Pasahitza berreskuratzeko, erabiltzaileak berariazko formulariora joan behar du eta bere helbide elektronikoa sartu.
Erabiltzaileak, erregistratu ondoren, panel pribatu baterako sarbidea du, eta bertan eduki jakin batzuk, egindako erreserben erregistroa eta abar ikusi ahal izango ditu. Halaber, bere kontuko aukerak kudea ditzake, hala nola pasahitza edo erabiltzailearen datuak.
Erabiltzaileak jakinarazpen hauek jaso ahal izango ditu:

“A Lo Locker” atalean erabiltzailearen kontu bat blokeatuko dugu ekintza susmagarriak edo iruzurrezkoak egiten badituzu. Erabiltzailearen kontuak ez dira ezabatzen, erabili ez direlako. Kontu bat ezabatzeko, Erabiltzaileak bere erabiltzaile-panelaren bidez eskatu behar du, edo gurekin harremanetan jarrita.

Segurtasun-neurriak

Web honen Erabiltzaileei jakinarazten zaie “a Lo Locker” k eskura ditugun segurtasun-neurri teknikoak, antolamenduzkoak eta segurtasunekoak hartu dituela datuak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe sartzea eta lapurtzea saihesteko, eta, horrela, datu horietan jasotako informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzen dutela, datuen babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat etorriz. Formularioetan jasotzen diren datu pertsonalak “a Lo Locker” ko langileek edo izendatutako tratamendu-arduradunek baino ez dituzte tratatzen.
“A Lo Locker” webguneak, gainera, SSL zifratze bat du, erabiltzaileak bere datu pertsonalak modu seguruan bidal ditzan webguneko harremanetarako edo erregistrorako formularioen bidez.

 

Datuen egiazkotasuna
Erabiltzaileak adierazi du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartu du. Erabiltzaileak bere datuen egiazkotasunaren erantzukizuna izango du, eta datuak faltsuak izateagatik sor daitezkeen gatazka edo auzien erantzule bakarra izango da. Garrantzitsua da, datu pertsonalak eguneratuta eduki ahal izateko, erabiltzaileak “A Lo Locker” informatzea, baldin eta horietan aldaketaren bat egon bada.

Erabiltzailearen eskubideak baliatzeaDBLOk eta DBEOk eta DBEOk aukera ematen diete interesdunei beren datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako zenbait eskubide baliatzeko. Horretarako, erabiltzaileak bere nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa (NANa edo pasaportea) aurkeztu beharko du, info@alolocker.com helbidera mezu elektroniko bat bidalita, edo gure lege-oharrean agertzen den helbidera idatziz bidalita. Jakinarazpen horrek honako informazio hau jaso beharko du: erabiltzailearen izen-abizenak, eskaera-eskaera, helbidea eta egiaztapen-datuak.
Erabiltzaileak berak erabili beharko ditu eskubideak. Hala ere, erabiltzailearen legezko ordezkari gisa baimendutako pertsona batek exekutatu ahal izango ditu, ordezkaritza hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztuta.
Erabiltzaileak honako eskubide hauek egikaritzea eskatu ahal izango du:

Xede espezifikoren baterako baimena eman bada, erabiltzaileak baimena edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez du eraginik izango hura kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Ez dugu hitz ematen eskubide horiek guztiak legez ezarritako 10 egun balioduneko gehieneko epean exekutatuko ditugunik.
Erabiltzaile batek uste badu arazo bat dagoela “a Lo Locker” bere datuak maneiatzen ari den moduarekin, bere erreklamazioak segurtasun-arduradunari edo datuak babesteko dagokion agintaritzari bidali ahal izango dizkio, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentzia Espainiaren kasuan adierazitakoa izango da.
Datuak gordetzea
Harremanetarako formularioa erabiltzen duten edo informazioa eskatzeko mezu elektroniko bat bidaltzen diguten erabiltzaileen datu pertsonalak informazio-eskaerari erantzuteko behar-beharrezkoa den denboran tratatuko dira, edo emandako baimena ezeztatu arte.
Bezeroaren datu pertsonalak kontratuzko harremana amaitu arte tratatuko dira. Datu pertsonalen kontserbazio-aldia behar den gutxienekoa izango da, eta honako hauetara arte mantendu ahal izango da:

Hautagaien datuen tratamenduaren kasuan (ik), “A Lo Locker” k gehienez bi urtez gorde ahal izango du bere curriculuma, hurrengo deialdietan sartzeko, baldin eta hautagaia kontrakoa adierazten ez bada.

Sare sozialak
“A Lo Locker”-rek Interneteko sare sozial nagusietako batzuetan (Facebook, Twitter, Instagram) badu profila, eta kasu guztietan aitortzen da bere jarraitzaileen, jarraitzaileen, harpidedunen, iruzkingileen eta “a Lo Locker” -ek argitaratutako Erabiltzaileen (aurrerantzean, jarraitzaileak) beste profil batzuen datuen tratamenduaren arduraduna dela.
“A Lo Locker” -rek datuak tratatzearen helburua, legeak debekatzen ez duenean, jarraitzaileei beren jardueren eta eskaintzen berri ematea izango da, sare sozialak ahalbidetzen duen edozein bide erabilita, bai eta erabiltzaileari arreta emateko zerbitzu pertsonalizatua ematea ere. Tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa interesdunaren adostasuna izango da, eta edozein unetan errebokatu ahal izango du.
Inola ere “a Lo Locker” k ez du daturik aterako sare sozialetatik, non eta ez den lortzen, puntualki eta berariaz, Erabiltzailearen baimena horretarako (adibidez, lehiaketa bat egiteko).

Langileen hautaketa
“A Lo Locker”rera komunikazio elektronikoak bidaltzen dituen izangaiak, arduradunaren langileak hautatzeko prozesuetan sartzeko asmoz, baimena ematen digu bidalitako dokumentuak aztertzeko (adibidez, CVa), Interneteko bilatzaileen bidez zuzenean eskuragarri dagoen eduki guztia aztertzeko (adibidez, Google), sare sozial profesionaletan mantentzen dituen profilak aztertzeko (adibidez, LinkedIn), sarbide-probetan lortutako datuak aztertzeko eta Hautagai-zerrenda eta, hala badagokio, lanpostu bat eskaini ahal izango zaio. Hautagaia hautatua izan ezean, “A Lo Locker” ek gehienez ere bi urtez gorde ahal izango du bere CV, hurrengo deialdietan sartzeko, hautagaiak hori adierazten ez badu. Tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa interesdunaren adostasuna izango da, eta edozein unetan errebokatu ahal izango du.

Konfidentzialtasuna
Erabiltzaileak emandako informazioa, nolanahi ere, konfidentzialtzat joko da, eta ezin izango da erabili hemen deskribatutakoez bestelako helburuetarako. “Lo Locker” k ez du informaziorik zabaldu edo jakinarazi behar erabiltzailearen asmoei buruz, eskatutako aholkularitzaren arrazoiei buruz edo horrekin duen harremanaren iraupenari buruz.

Baliozkotasuna
Pribatutasunari eta datuen babesari buruzko politika hori ExpertosLOPD ® enpresak idatzi du, datuak babesteko enpresak, 2020ko ekainaren 5ean, eta aldatu ahal izango da gertatzen diren araudi- eta jurisprudentzia-aldaketen arabera. Datuen titularraren ardura izango da eguneratutako dokumentua irakurtzea, une bakoitzean dituen eskubideak eta betebeharrak ezagutze aldera.

×